הפקת תלושי שכר לעובדים כל חודש.

מתן יעוץ בתחום יחסי עובד מעביד.

מתן יעוץ בתחום דיני עבודה.