משרדנו יסייע לעסק בקבלת מסגרת ניכיונות ציקים במערכת הבנקאית ובמערכת החוץ בנקאית (חברות ביטוח וחברות מימון).

יתרונות המוצר:

ניכיון הציקים משפר את תזרים המזומנים בעסק.

ניכיון ציק חיסכוני יותר מאשר השימוש במסגרת האשראי בבנק.

אין צורך בביטחונות נוספים.


ניתן לבצע ניכיון של 100% מערך הציק בקיזוז העמלה.