משמעות המילה פקטורינג הינה - רכישת חשבוניות שהפיקה החברה ללקוח בגין שירות שניתן או מכירת מוצר תמורת קבלת תשלום מיידי לחברה בגין החשבונית "שנרכשה".

אישור הפקטורינג מותנה במספר תנאים:

·   בדיקת מבקש האשראי - מבקש האשראי עובר בדיקה ע"י חברת המימון הן מבחינת וותק העסק הן מבחינת מחזור עסקאות והן מבחינת נתונים כללים הנבדקים על החברה.

·   העסק המשלם (מקבל החשבונית)עובר בדיקה ע"י החברה ונמצא תקין ע"פ פרמטרים של חברת המימון.

·   חברת הפקטורינג רוכשת ביטוח בגין כל עסקה ועסקה 

 יתרונות המוצר 

·    הפקטורינג איננו "יושב" על האובליגו הבנקאי של החברה ומעניק לה מקור מימוני נוסף. 

·    הקלה על תזרים המזומנים.

·    הפקטורינג משפר את תזרים המזומנים ומקל על ניהול התזרים בעסק. 

·    הפקטורינג מקטין את סיכון אשראי של לקוחות וחובות אבודים. 

·    הפחתת הוצאות תפעול על ידי מיקור חוץ של גביית חובות מסחריים. 

·    משפר את תנאי האשראי שהעסק יכול לתת ללקוח. 

שלבי ביצוע עסקה 

השלב הראשוני אורך כשבועיים בהתבסס על המהירות שבה החברה (מבקש המימון) מספקת את הנתונים הבסיסים להכנת תוכנית עסקית. עם אישור מסגרת הפקטורינג המימון ניתן תוך 72 שעות.

שלבי העבודה

·         החברה מנפיקה חשבוניות ללקוח בגין השירות / המוצר . 

·         החשבוניות מועברת לחברת הפקטורינג שמממנת 80% מהסכום באופן מידי 

·         הלקוח (משלם החשבונית) מעביר את התשלום ישירות לחברת הפקטורינג על פי תנאי תשלום שנקבעו מראש. 

·         חברת הפקטורינג מעבירה את יתרת התשלום( ה- 20% הנותרים) לחברה המבצעת את הפקטורינג . 

הפרמטרים העיקריים בקביעת העלויות הנם הסיכון הקיים בעסקה במילים אחרות מה איכות החייבים, מהן תקופות האשראי , מה פיזור החייבים בתיק, גודל התיק, עלויות תפעולו ונתוני הספק.