· עוסק מורשה הינה הגדרה של מס ערך מוסף לעוסק שמחזור עסקאותיו השנתיות עולה
  על (נכון ל-1/2011 ) 74,972 ש"ח ומתעדכן על פי עליית מדד המחירים לצרכן


· עוסק מורשה הוא כל אדם שהחליט להיות עצמאי ונרשם ברשויות המס.

· עוסק מורשה מחויב בהפקת חשבוניות וקבלות בגין תקבולים שהוא מקבל.

· עוסק מורשה גובה מהלקוחות מע"מ ויכול לקזז מע"מ מההוצאות אותם הוא משלם.

· עוסק מורשה מחויב בביצוע הנהלת חשבונית חד צידית (בהנחה שלו עבר את מדרגות המס
  שנקבעו ע"י מס הכנסה).


· עוסק מורשה מחויב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה פעם אחת(בדרך כלל עד לחודש אפריל בשנה
  העוקבת לשנת הפעילות.


· עוסק מורשה מחויב בתשלום מקדמות לביטוח לאומי ולמס הכנסה על חשבון הרווח הצפוי באותה שנת מס.