עוסק פטור הוא נישום הפטור מגביית מס ערך מוסף (מע"מ) בגין עסקאותיו ואינו רשאי לקזז מע"מ בגין תשומותיו.

הגדרת עוסק פטור נקבעת ע"פ תקנות מע"מ אך מבחינת מס הכנסה וביטוח לאומי אין להגדרה זו משמעות והנישום חייב לדווח אליהם כמו כול נישום אחר (כמו עוסק מורשה)

עוסק פטור מוגדר כעוסק שמחזור עסקאותיו בשנה אינו עולה על סכום מסוים (נכון ל-1/2011 הסכום הוא 74,972 ש"ח ומתעדכן על פי עליית מדד המחירים לצרכן).

·         עוסק פטור:
א) פטור מתשלום מס ומהגשת דו"חות חודשיים.
ב) נדרש להגיש פעם בשנה (עד ה-31 בינואר), הצהרה על מחזור העסקאות שלך בשנה הקלנדרית שחלפה.
ג) רשאי להוציא חשבוניות מס אלא קבלות בגין עסקאותיו.
ד) רשאי לנכות מס תשומות הכלול בחשבוניות המס שהוצאו לו.

·         אם סווגת כ"עוסק פטור", אך מחזור העסקאות שלך גבוה מ-"הסכום הקובע", עליך לגשת למשרד אזורי מע"מ, על מנת לשנות את סיווגך ל"עוסק מורשה".

קיימים עוסקים אשר אינם יכולים להירשם כעוסקים פטורים וחייבים להירשם כעוסקים מורשים, ללא קשר לגובה מחזור העסקאות השנתי שלהם.

לדוגמא: רואה חשבון, עורך דין, מנהל חשבונות, רופא, יועץ מס, סוחר רכב.