נושאים עיקריים

 

חברה

עצמאי

שיעור מס הכנסה

25% מס חברות

עד ל – 46% ע"פ מדרגות

מס על משיכת כספים דיבידנד

25% על יתרת הרווח

אין

ביטוח לאומי

אין על רווחי החברה

כ – 16% מההכנסות עד לתקרה של כ- 76,000 לחודש

תשלום מיסים מקסימאלי

44.5%

משוקלל כ - 60%

עלויות רואה חשבון

גבוה יותר

עלות נמוכה

אגרה לרשם החברות

פעם בשנה

לא קיימת

הכרה בהוצאות ביטוח לאומי

מלאה

חלקיות (52%)

ביטוחים סוציאליים.

מגיע לבעלים כשכיר

אין

ימי מחלה.

מגיע לבעלים כשכיר

אין

זכויות בעת פשיטת רגל.

מגיע לבעלים כשכיר

אין

דמי אבטלה.

מגיע לבעלים כשכיר

אין

תדמית מול גופים בחו"ל.

מוכר

 

תדמית מול גופים בארץ.

רציני וגדול

 

בני משפחה מוגנים יותר במקרה של קטסטרופה

 

מול החברה

הנישום עומד מול כולם – תתכן השפעה על המשפחה

במקרה של קטסטרופה

החברה נושאת בעיקר בנזק.

נזק באופן אישי

הגנה מפני תביעות אישיות

יש

תביעות אישיות

הגנה בפני תביעות שכר אישיות במקרה של חדלות פירעון.

 

יש

אין

מכירת הפעילות - מוניטין

 

קיים מוניטין בחברה

המוניטין של הבעלים עצמו

הכנסת שותפים-מכירת מניות

ניתן

אין


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 לסיכום

ההחלטה האם להיות חברה או עצמאי תקבע בסופו של יום על שני דברים עיקריים :

1.מבחינת מיסוי והרצון במשיכת כול הכספים לשימוש פרטי.

2. מבחינה משפטית – הגנה מפני תביעות מצד אחד והיכולת להתפתח מצד שני.

במידה וניתן להשאיר חלק מהרווחים בחברה, כגון לצורך השקעות חוזרות בעסק, הגדלת מלאי, רכישת רכב פרטי, וכד', הרי מכיוון שעל רווחים לא מחולקים חל שיעור מס של 25% בלבד, ההתאגדות כחברה תיצור יתרון מס משמעותי