חשוב מאוד להגיש את הדו"ח התקופתי בזמן. לידיעתך, איחור בהגשת הדו"ח יגרור לנקיטת אמצעים (כאמור בחוק), כגון:

· הטלת קנס פיגורים.

· הטלת קנס חוב.

· הוספת הפרשי הצמדה וריבית.

· הטלת קנס מינהלי לפי חוק העבירות המינהליות (בנוסף לקנסות שלעיל).

· קביעת מס.

במקרים של איחורים חוזרים ונשנים, תיתכן אף הגשת כתב אישום, בנוסף לנקיטת אמצעים אחרים. גילוי מקרה של דיווח כוזב, יגרור נקיטת אמצעים נגדך מצד רשויות המס.


היכן מגישים את הדו"ח התקופתי- נכון לכל רשויות המס


דו"ח לתשלום, דו"ח אפס, ודו"ח להחזר עד "הסכום הקובע" - יש להגיש באחד מסניפי בנק הדואר או באחד מהבנקים המסחריים, או ע"י מייצג המקושר לשע"ם, או באינטרנט.8. מתי מגישים דו"ח להחזר למע"מ
כאשר סכום מס התשומות עודף על סכום מס העסקאות, מגיע לך החזר.

היכן מגישים דו"ח להחזר?

את הדו"ח להחזר עליך להגיש כאמור להלן בכפוף לסכום שנקבע בתקנה 23(ג) לתקנות מע"מ (הסכום מתעדכן פעמיים בשנה: ב-1 בינואר וב-1 ביולי, בהתאם למדד. בינואר 2011 הסכום שנקבע הוא: 17,721 ₪):

· דו"ח להחזר עד לסכום הקובע כאמור לעיל, עליך להגיש באחד מסניפי בנק הדואר או באחד מהבנקים המסחריים.