מבחינת חישוב עלויות כלכלי גרידא ללא התייחסות לפרמטרים נוספים כאשר עורכים חישוב כלכלי פשוט ניתן לראות, כי קיים פער קטן בעלויות בין רכב חדש שנרכש בכסף מלא ובין רכב שהתקבל מליסינג תפעולי לטובת רכישת רכב חדש אבל עם משקללים את כל הפרמטרים יחדיו ניתן לראות שזה לא תמיד נכון.

הפרמטרים שיש לקחת בחשבון לפני קבלת ההחלטה הם :

· שיקולים כלכליים : קיים פער של כ – 10,000 ש"ח (חיסכון) לטובת רכישת רכב (ראה חישוב להלן).

· שיקולי אשראי – רכישת רכב במימון יכול לעיתים להשפיע על מסגרות הבנק או ידרוש בטחונות.

· שיקולי מיסוי – הקדמת הוצאות : הוצאות הליסינג הינן גבוהות יותר מהוצאות הפחת על הרכב בתקופה ( רכב מוכר בעסק בפחת של 5 שנים).

· חיסכון בזמן וכסף – בליסינג אנחנו מקבלים רכב חליפי מידי בכל מצב כמעט ( טיפולים)


ערכנו חישוב מספרי תוך קביעת מספר פרמטרים בסיסים לבדיקה לשם בדיקה כלכלית :

· מדובר על רכב משפחתי בעלות של כ- 120,000 ש"ח

· ירידת ערך הרכב כ - 15% לשנה.

· הרכב נרכש במימון בנקאי / חוץ בנקאי

· תקופת הבדיקה היא ל שלוש שנים.


עלויות הקיימות ברכישת רכב:

· בטוח מקיף ורישוי – 7,000 ש"ח

· טיפולים שוטפים ותיקונים שונים ובלאי 2,500 ש"ח

· ירידת ערך 18,000 ש"ח

· הוצאות מימון בגין הרכישה 5,000 ש"ח

סך הכול עלויות שנתיות 32,500 ש"ח

סך הכול עליות לשלוש שנים 97,500


עלויות בשיטת הליסינג תפעולי

תשלום חודשי עומד על 3,000 ש"ח כולל מע"מ

סה"כ עלות שנתית 36,000 ש"ח

סך הכול עליות לשלוש שנים 108,000ניתן לראות כי קיים (חיסכון) פער בסך של 3,500 ש"ח לשנה כלומר פער של 10,500 לתקופה של שלוש שנים לטובת השיטה המתבססת על רכישת רכב באמצעות הלוואה בנקאית.