בשיטה זו ניתן לבצע פריסה נוחה של תשלומים, הקדמת הוצאות לצרכי מס ושיפור חשבון מסגרת האשראי הבנקאית של הלקוח.

חברת הליסינג מאפשרת ללקוח במקרים רבים להחליף את הציוד/הרכב אחר כבר במהלך תקופת הליסינג עצמה.

חברות רבות כיום מסתייעות בשירותים חיצוניים, כגון עסקאות שירותי ליסינג, וזאת לשם שיפור התזרים הפנוי והאובליגו הבנקאי שלהם לעסקם העיקרי ללא דאגות מיותרות.


יתרונות הליסינג:

· קבלת מימון חוץ בנקאי שאיננו משפיע על האובליגו בבנק.

· התשלום מבוסס על החזר חודשי קבוע וידוע מראש. 

· ניתן לבצע שדרוג הציוד במהלך/ בתום תקופת השכירות ע"פ צרכיי הלקוח.

· העסקה נרשמת בספרי העסק לצורכי מיסוי כהוצאה ולא כהשקעה.
  
האפשרויות הקיימות בתום תקופת השכירות :

· החזרת הציוד הישן ושדרוגו לדגמים חדשים.

· מימוש אופציית רכישה בסכום הקבוע ומוסכם מראש.

· הארכת השכירות לשנה נוספת בעלות האופציה.
 
קיימת דוגמה מספרית לחישוב כדאיות רכישת ציוד בכסף או לקיחת ציוד בליסינג בדף שאלות ותשובות