רכישת חשבוניות שהפיקה החברה ללקוח עבור שירות / מכירה תמורת תשלום מיידי לחברה בגין החוב שנרכש

ביצוע הפקטורינג מותנה במספר פרמטרים :

· מבקש האשראי נבדק ע"י חברת המימון ונמצא תקין הן מבחינת וותק העסק הן מבחינת מחזור עסקאות והן מבחינת נתונים כללים הנבדקים על החברה מתוך מאגרי מידע הקיימים בשוק.

· הלקוח המשלם עובר בדיקה ע"י חברת הפקטורינג ונמצא תקין ע"פ פרמטרים של חברת המימון.

· חברת הפקטורינג "מבטחת" את התקבולים מהלקוח הסופי ע"י חברת ביטוח


יתרונות הפקטורינג?

· הפקטורינג אינו מהווה חלק באובליגו הבנקאי של החברה ומעניק לה מקור מימוני נוסף המבוסס על הכנסות.

· הקלה על תזרים המזומנים.

· מאפשר צפי מדויק של תזרים המזומנים לניהול העסק.

· הפחתת סיכון אשראי של לקוחות וחובות אבודים.

· הפחתת הוצאות תפעול על ידי מיקור חוץ של גביית חובות מסחריים.

· תנאי אשראי גמישים.

תהליך אישור עסקה

התהליך הראשוני אורך כשבועיים בהתאם למהירות שבה החברה מספקת את הנתונים הבסיסים להכנת תוכנית עסקית. ברגע שמאושרת מסגרת הפקטורינג המסגרת ניתנת באופן מידי תוך 72 שעות.

תהליך העבודה

· החברה מנפיקה את החשבוניות בגין השירות / המוצר.

· החברה שולחת את החשבוניות לחברת הפקטורינג שמממנת 80% מהסכום באופן מידי

· הלקוח משלם את החשבונית לחברת הפקטורינג על פי תנאי תשלום שנקבעו מראש.

· חברת הפקטורינג מעבירה את יתרת התשלום ה- 20% הנותרים.

הפרמטרים העיקריים בקביעת העלויות הנם הסיכון הקיים בתיק החייבים במילים אחרות איכות החייבים, תקופות האשראי , פיזור החייבים בתיק, גודל התיק, עלויות תפעולו ונתוני הספק.