ביטוח החיים נועד להבטיח למשפחתנו מקור הכנסה במקרה של אובדן אחד המפרנסים בבית, או לפחות סכום כסף שיאפשר לה להתמודד בתקופת ההסתגלות הקשה לאחר האובדן.
הרעיון בביטוח חיים הוא פשוט, משלמים עבור כיסוי כספי לסיכונים שונים לכן ביטוח חיים מכונה בשם "ריסק. במקרה ובו הכיסוי הביטוחי הוא למקרה מוות אזי במקרה ובו מת המבוטח במהלך תקופת הביטוח יקבלו המוטבים שבפוליסה סכום חד-פעמי או קצבה חודשית (ע"פ תנאי הפוליסה). חברת הביטוח תשלם תגמולים במות המבוטח במהלך תקופת הביטוח בלבד. מטרת הכסף להבטיח רמת חיים למבוטח (במקרה של אובדן כושר עבודה) ולמוטבים במקרה של מוות.

משרדנו מתחייב לבצע עבורך התאמה לפוליסה המתאימה לצרכיך תוך התחייבות למחיר הנמוך ביותר בשוק ועם ההרחבות הרבות ביותר.הבדיקה הינה בחינם ואיננה מחייבת