הכנת דוחות אישים לעצמאיים ובעלי שליטה בחברות.

ביצוע ביקורת ועריכת דוחות כספיים לכול סוגי החברות במשק.

הכנת הצהרת הון בצורה יעילה לשם הצגת הנתונים בצורה המקצועית ביותר.

לווי שנתי שוטף של העסק לשם הכנה מקדימה של תכנוני מס לפני סוף השנה .

טיפול בבעיות ו/או חובות שנוצרו מול רשויות המס.

דיווח לרשויות המיסים וטיפול בכול הקשור לדוחות הכספיים השנתיים .