ניתן לקבל מתן שירותי הנהלת חשבונות בבית העסק/הלקוח.

הקלדה שוטפת של החומר בעסק.

ביצוע התאמת כרטיסי ספקים ולקוחות.

ניהול ספר קופה והתאמות בנק .

הפקת תלושי שכר לעובדים כל חודש.

מתן יעוץ בתחום יחסי עובד מעביד.

מתן יעוץ בתחום דיני עבודה.

טיפול בבעיות ו/או חובות שנוצרו מול רשויות המס.

סיוע בקבלת אישורי ניהול ספרים, קיזוז מס במקור ותשלומי מקדמות.

דיווח שוטף לרשויות המיסים : מע"מ, ביטוח לאומי ומס הכנסה.

מתן הדרכה בסיסית לעסק בתחום הנהלת החשבונות