· טיפול בבעיות ו/או חובות שנוצרו מול רשויות המס.

· טיפול בהצהרות הון.

· סיוע בכל הקשור לתשלומי מקדמות לרשויות המס

· סיוע בקבלת אישורי ניהול ספרים, ניכוי מס במקור ותשלומי מקדמות.

· דיווח שוטף לרשויות המיסים : מע"מ, ביטוח לאומי ומס הכנסה.