אחת הבעיות העיקריות בהן נתקל בעל עסק בבואו לפגישה מול מערכות פיננסיות (בנקים,חברות מימון, חברות ביטוח) זו "השפה". מנהלי חברות המימון והבנקים מדברים ב"שפה" של תזרים , מימון, צורכי אשראי, ביטחונות ואילו בעל העסק מדבר ב"שפה" של מחזורים פעילות לקוחות וצרכים.

הליווי הבנקאי הפיננסי בא לסייע לבעלי העסק/מנכ"ל החברה בניהול הפיננסי והבנקאי של החברה, בקבלת החלטות בזמן אמת, ובהובלת החברה לניהול נכון ויעיל תוך הפרדה בין ניהול עסקי תפעולי של העסק ובין ניהול פיננסי בנקאי.

משרדנו בא לגשר על פערי השפה הללו

המשרד יבצע ניתוח של פעילויות העסק בהתבסס על : תזרים ,הכנסות והוצאות, מחזורים , לקוחות ,
צורכי אשראי ומימון וכו'

המשרד יערוך את נתוני החברה בצורה מקצועית תוך הגדרת צורכי העסק נכון ליום הבקשה תוך
התבססות על הפעילות העתידית הצפויה.

המשרד יכין תוכנית העסקית לבנק וכלכלן מטעמנו ילווה את הלקוח מול חברות המימון / בנקים עד
קבלת האשראי המבוקש.

המשרד ייתן ליווי עתידי ללקוח ( במקרה ואין הלקוח מעוניין אזי אין התחייבות מצידו) במהלך החודשים
לאחר קבלת האשראי.


יש להוסיף ולציין, כי בזכות פעילותנו הרבה מול המערכת הבנקאית בארץ וניהול לקוחותינו בצורה מקצועית יש התחשבות רבה של המערכת הבנקאית בתוכניות העסקיות המועברות ע"י משרדנו בעת בקשת האשראי