ליסינג לרכישת ציוד/ רכב היא הדרך שעסקים מחדשים את הציוד שעסק.

שיטה זו מאפשרת פריסה נוחה של תשלומים, הקדמת הוצאות לצרכי מס ואינה באה על חשבון מסגרת האשראי הבנקאית של הלקוח.

חברות רבות כיום מסתייעות בשירותים חיצוניים, כגון עסקאות שירותי ליסינג, על מנת לפנות את התזרים הפנוי והאובליגו הבנקאי שלהם לעסקם העיקרי ללא דאגות מיותרות.


היתרונות בשימוש בליסינג:

• מימון חוץ בנקאי שאיננו "יושב" על האובליגו בבנק.

• החזר חודשי קבוע וידוע מראש.

• הקלה על תזרים המזומנים בבנק.

• שדרוג הציוד במהלך/ בתום תקופת השכירות ע"פ צרכיי הלקוח.

• רישום העסקה לצורכי מיסוי כהוצאה ולא כהשקעה.


אפשרויות למימוש בסוף תקופה:

• החזרת הציוד הישן ושדרוגו לדגמים חדשים.


• מימוש אופציית רכישה בסכום הקבוע ומוסכם מראש.


• הארכת השכירות לשנה נוספת בעלות האופציה.
 
קיימת דוגמה מספרית לחישוב כדאיות רכישת ציוד בכסף או לקיחת ציוד בליסינג בדף שאלות ותשובות